Psykoterapeutti Sari Tiusanen

Olen toiminut täysipäiväisenä psykoterapeuttina lähen 15 vuoden ajan. Työskentelyotteeni on tilaa antava, pyrin kuulemaan myös sen mitä lukee rivien välissä.  Psykoterapiassa voi saada apua mm masennuksen, ahdistuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, psykoottisuuden, paniikkioireiden, traumojen, sosiaalisten ja muiden pelkojen hoitoon.  

Minulla on Kela-pätevyys aikuisten ja nuorten ryhmä- ja yksilöpsykoterapiassa.

Terapiasuuntaukseni on psykodynaaminen, analyyttinen ja minulla on 4-vuotinen koulutus kehopsykoterapiassa.  Kehollisuuden huomioiminen tuo psykoterapiaan syvyyttä; yhteyden tähän hetkeen, omiin tunteisiin, itseen ja toisiin.

Ryhmäpsykoterapia

Usein henkisen kärsimyksen taustalla on tavalla tai toisella suhteet muihin ihmisiin.  Sosisaaliset tilanteet saattavat tuntua pelottavilta tai hyvin uuvuttavilta. Työ- tai yksityiselämän suhteissa voi esiintyä ristiriitoja ja konflikteja. Ihmiset saattavat toistuvasti aiheuttaa pettymyksiä. Saattaa olla vaikea solmia itselle merkityksellisä ihmissuhteita tai kokea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Monet nykypäivän ongelmat ovat saaneet alkunsa jo varhaisissa lapsuuden ja nuoruuden vuorovaikutussuhteissa. 

Ryhmässä voi ehdottoman luottamuksen ja vaitiolovelvollisuuden vallitessa tulla esiin teemoja, joita yksilöhoidossa on vaikea tavoittaa. 

Ryhmäpsykoterapia on myös kustannuksiltaan edullinen hoitomuoto. Kelan kuntoutustukea saava maksaa vain 5 euron omavastuuosuuden 1,5 h kestävästä viikottaisesta terapiakerrasta. Itsemaksavalle hoitokerran hinta on 40 e. 

Yksilöpsykoterapia

Minulla ei ole tällä hetkellä vapaita paikkoja yksilöpsykoterapiassa